23 / 07 / 2024

Istanbulda turizm gelirlerinin artması

İstanbul markalaşarak turizm gelirlerini arttırabilir!

Döşkaya, "Üçüncü havaalanı yatırımı ile bu daha da artacak. Master plan çerçevesinde oluşturulan yeni şehirleşme anlayışı, ulaşım alt yapı sorunlarının çözülmesi, şehrin merkezlerinin kültürel değerlerinin arttırılması, doğal kaynaklara ulaşımın kolaylaşması İstanbul'a değer katacak, uluslararası yatırımların artmasını sağlayacak" dedi.