31 / 01 / 2023

Danıştay hangi yönetmeliğin yürütmesini durdurdu

Danıştay hangi yönetmeliğin yürütmesini durdurdu?

Tabiat Varlıkları ve Doğal SİT Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Atındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliği’nin 65’inci maddesinin yürütmesi durduruldu.