08 / 02 / 2023

Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri

Bedelsiz kamulaştırma nedir?

Bedelsiz kamulaştırma nedir? Milli savunma inşaat ve tesisatı için gerekli görülen gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyeti altında bulunmayan alanlar bedelsiz kamulaştırılabiliyor... Peki bedelsiz kamulaştırma nasıl gerçekleşiyor...