03 / 06 / 2023

Acele kamulaştırma kararları 2017

Erzurum ve Sivas'ta acele kamulaştırma!

Maliye Bakanlığı, Erzurum ve Sivas'ta tesis edilecek hidroelektrik santrallerinin yapılması için taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edecek ve acele kamulaştıracak.