Üniversitelere yapılacak bağışlarda KDV istisnasına düzenleme!


Üniversitelere yapılacak bağışlarda KDV istisnasına düzenleme!

Üniversitelere yapılacak bağışlarda KDV istisnasında yeni düzenleme geldi. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeye göre üniversitelere yapılacak bağışlarda, bazı hallere bağlı olarak ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranacak.Yapılan düzenlemeye göre, üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü yeterli olacak.
Tebliğe eklenen husus şu şekilde:


“Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”
KDV istisnasına düzenleme , KDV Genel Uygulama Tebliği , Katma Değer Vergisi düzenleme ,