Kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisinde başvurular sona eriyor!


 Kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisinde başvurular sona eriyor!

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarında sürelerin uzatılmasında başvuru süresi bugün sona eriyor...Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 


Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik, ilgili mevzuatı uyarınca kamu taşınmazları üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından, kesin tahsis, kesin izin, kullanma izni, kiralama ve irtifak hakkı verilen kıyı yapıları dâhil turizm yatırımlarını kapsıyor.


Kiralama süresinin kalan kısmının, kiralama olarak devam edilmesi durumunda süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle yirmidokuz yıla olan farkı kadar süre, kiralama işleminin irtifak hakkına dönüştürülmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih bugün sona eriyor.


Bedel formülü


Yönetmelik kapsamında yer alan yararlanma bedelinin ödenme şekli ve süresinde düzenleme yapıldı. Buna göre, turizm tesisinin yatırım maliyet bedelinin peşin ödemede binde dördü, taksitli ödemede binde beşi ile uzatılan sürenin çarpımına göre belirlenecek. Termal ve kış turizmi amaçlı turizm tesisleri için ise bu oranların yarısı dikkate alınarak hesaplanacak.


Turizm tesisinin tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi ve aynı süre içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alınması halinde, bu belgenin alınmasıyla, peşin ödemede yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşi, taksitli ödemede ise taksitlerin tamamının ödenmiş olması durumunda yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşini karşılayan taksit tutarı ve faizi yatırımcının sözleşmesinden doğan mevcut veya ileride doğacak borçlarına mahsup edilecek.Kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi , Kamu arazilerinin turizm yatırımları için tahsisi , Kamu arazileri turizm yatırımları tahsisi ,