Emlak vergisinde yüzde 50 artış sınırı!


 Emlak vergisinde yüzde 50 artış sınırı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Tasarı'da en çok konuşulan maddelerden biri olan "emlak vergisi yüzde 50 artış sınırı" kabul edildi. 


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 'Torba Tasarı' olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nda yer alan emlak vergisi ile ilgili madde kabul edildi.


Tasarı ile 2018 ile 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirildi.


Tasarı ile Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddeye takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017'de uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanacak.


MADDE 41

 

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 23- Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınır. Takip eden, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.


Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 


Emlak vergisinde yüzde 50 artış sınırı maddesi , , emlak vergisi artış sınırı 2017 , torba yasa emlak vergisi ,