06 / 12 / 2023

Atıksu elektrik enerji giderinin yarısı bakanlık tarafından ödenecek!

 Atıksu elektrik enerji giderinin yarısı bakanlık tarafından ödenecek!

Atıksu Arıtma Tesislerinin Enerji Giderlerinin tüketim bedeli üzerinden %50'sine kadar karşılanması amacıyla hazırlanan "Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.


Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, atıksu arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirenlere atıksu arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin %50'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 


Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Müstakil Tesislere 30.156.078,84 TL destek sağladı. 


Nisan sonu itibarıyla başvuruda bulunmuş olan tesislere 2014 yılı içerisinde atıksu arıtma tesisi enerji teşviki ödeme işlemleri gerçekleştirecek. 


Ticaret Gazetesi (İzmir)