Erol Türköz, 1 milyon TL. sermaye ile An Otel İşletmeciliği İnşaat şirketini kurdu!


Erol Türköz, 1 milyon TL. sermaye ile An Otel İşletmeciliği İnşaat şirketini kurdu!

An Otel İşletmeciliği İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi; İstanbul'un Kadıköy bölgesinde Duran Gül ve Erol Türköz tarafından kurulduFirmanın iş konusu; Turizm sektörünü ilgilendiren her konuda faaliyette bulunnak,tatil köyü,otel,motel,pansiyon,kamping,konaklama tesisleri,servis istasyonları,gazino,eğlence yerleri ve benzeri turistlik işletmeleri kurmak,kiralamak,işletmek ve gerektiğinde kiraya vermek Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için gerekli araç gereç makine ve tesisler ile her türlü yönetim binaları gayrimenkuller ve bunlara mümessil tesislerin kurulması bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşaa etmek her türlü gayrimenkulü ve bunlara ait ayni hakları iktisap etmek satın almak kiralamak kiraya vermek, işletmek ve başkalarına ait gayrimenkullerin ipotek vaz ve fekki işlemlerini kabul etmek, şirketin gayrimenkullere leyh ve aleyhte ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis etmek, ettirmek, tesis olan ipotekleri gerektiğinde fekkettirmek, şirket üçüncü kişilerin kullandığı ve kullanacağı krediler için teminat olarak firma adına kayıtlı gayrimenkulleri ipotek edebilir ettirebilir rehin ve ipotek ile ayni hakları kaldurabilir ve fesh edebilir, şirketin her türlü kanuni tasarruflarını mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek menkul rehni işletme rehni velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat almak bütün bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde tescil ve terkin işlemlerinde bulunmak ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak olarak belirlendi.

1 milyon TL sermaye değerine sahip olan şirketin ortakları arasındaki sermaye dağılımı şöyle;
1- Duran Gül - 1000 TL.
2- Erol Türköz - 999 bin TL.

An Otel İşletmeciliği İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin Müdürlüğü'nü Erol Türköz yapacak.

Adres: İstanbul Kadıköy, Çiftehavuzlar Mh. Bağdat Cad. No:215/B

Alper Hamitoğlu / konuttimes.comAn Otel İşletmeciliği , An Otel İşletmeciliği İnşaat ve Turizm , An Otel İşletmeciliği İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi , Duran Gül , Erol Türköz ,