Zeytinliğe ev yapabilir miyim?


Zeytinliğe ev yapabilir miyim?

Arazi alırken dikkat edilecek en önemli husus öncelikle arazinin niteliği oluyor. Bu arsa, tarla, zeytinlik, orman vb. gibi adlandırılabiliyor. Peki Zeytinliğe ev yapabilir miyim? diyorsanız işte yanıtı...Zeytinliğe ev yapabilir miyim?

Tarla, tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası olarak tanımlanıyor. Bağ ise, meycve bahçeleri olmaya elverişli olarak ifade ediliyor.


Arazi alırken dikkat edilecek en önemli husus öncelikle arazinin niteliği oluyor. Bu arsa, tarla, zeytinlik, orman vb. gibi adlandırılabiliyor. Peki Zeytinliğe ev yapabilir miyim? diyorsanız işte yanıtı...


İmar mevzuatı gereğince tarlaya mevcut alanın yüzde 5 oranı üzerinde inşaat yapılmasına izin veriliyor. Buradaki yüzde 5 imar; sahip olunan tarla üzerinde toplam alanın ancak yüzde 5'i üzerinde yapılaşma izni olduğu anlamını taşıyor.


Ayrıca tarlanın kadastral yola sınırının olması yer alıyor. Yönetmelik gereğince bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 metre cephesinin bulunması gerekiyor.


Tarlaya yapılacak inşaat için üst sınır da bulunuyor: 250 metrekare. Tarla alanı ne kadar olursa olsun, 250 metrekareden fazla alana sahip inşaat yapılamıyor.


Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar


Yapı Şartları

Madde 49 - Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.


Madde 50- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.


Madde 51- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40 ı geçemez.


Madde 52 - Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.


Zemin döşemesi üstü tabii zemine (0.50) m. den fazla gömülü olan hacimler ikamete tahsis edilemez.


Madde 53 - Çatı yapılması halinde kiremit kaplamalı çatıların % 33 meyille yapılması ve civarın karakterine uyulması lazımdır. Saçaklar (1.20) m. yi aşmayacak şekilde lüzumu kadar genişlikte yapılabilir.


Madde 54 - Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, bitişik veya blok nizamında komşu sınırına (2.00) m. den fazla yaklaşamaz. Saçaklar, (0.20) m. yi geçmeyen çıkıntılar, bina içine dahil edilmemek şartı ile çıkma sayılmaz.


Madde 55 - Her müstakil ev veya dairede en az;

1 oturma odası

1 yatak odası

1 mutfak veya yemek pişirme yeri

1 banyo veya yıkanma yeri

1 hela bulunacaktır.


Madde 56 - Genel olarak konut, otel, işhanı, büro, mağaza, dükkan ve benzeri, içerisinde insan oturan, yatılan veya çalışılan binaların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan kaplaması altına kadar olan yükseklikleri (2.40) m. den, düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin yükseklikleri ise ( 3.50) m. den az olamaz.

Köyde ev yapmak için gereken belgeler 2016!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comZeytinliğe ev yapabilir miyim , zeytinliğe ev yapılır mı , zeytinliğe prefabrik ev yapılır mı ,

Hemen Teslim 4 proje