Yabancılar hangi koşullarda KDV'den muaf olacak?

Yabancılar hangi koşullarda KDV'den muaf olacak?

Konutta KDV istisnası yürürlüğe girdi. Muafiyetten 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yararlanılabilecek. Peki Yabancılar hangi koşullarda KDV'den muaf olacak? diyorsanız işte yanıtı...


23 Şubat 2017 tarihinde TBMM'de kabul edilen 6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Kanun ile birlikte yabancı ve gurbetçilerin KDV'siz konut satışı uygulaması da yürürlüğe girdi. Ancak muafiyet 1 Nisan 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak. 6824 Sayılı Kanun gereğince, konutların yanı sıra işyeri alınması halinde de KDV muafiyeti uygulanacak.Peki Yabancılar hangi koşullarda KDV'den muaf olacak? diyorsanız işte yanıtı...


Yabancılar konut ve işyerinin ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla KDV muafiyetinden yararlanabilecek. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılmaması gerekecek.


Yabancıya KDV istisnası sağlayan kanun maddesi

MADDE 7- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kuramlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. 


İstisna kapsamında teslim alman konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),”

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com