Tüketici Kanunu idari para cezaları tebliği 2019!


 Tüketici Kanunu idari para cezaları tebliği 2019!

2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Tebliğ kapsamında belli oldu. İşte Tüketici Kanunu idari para cezaları tebliği 2019...6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Tebliğ kapsamında 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları yer aldı. Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2019 yılı itibari ile yürürlükte olacak.


TEBLİĞ


Ticaret Bakanlığından:


6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir. 


Dayanak


MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.


Ceza miktarları


MADDE 3 –  (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


 Tüketici Kanunu idari para cezaları tebliği 2019!


Yürürlük


MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Tüketici Kanunu idari para cezaları tebliği 2019 , Tüketici Kanunu idari para cezaları 2019 , Tüketici Koruma Kanunu cezaları 2019 ,