15 / 06 / 2024

Tapuda vekaletname süresi nedir?

Tapuda vekaletname süresi nedir?

Tapu işlemlerini gerçekleştirmek için vakti olmayanlar veya sağlık durumu gerekçesiyle tapu dairesine gidemeyecek durumda olanlar tapu işlemleri için vekaletname verebiliyor. Peki tapuda vekaletname süresi nedir? diyorsanız işte yanıtı...


Tapuda vekaletname süresi nedir?

Bir kişinin kendisi yerine seçtiği başka bir kişinin belirli hallerde işini halletmesi ve o işi sonuçlandırması için verdiği yazılı ve imzalı belge vekaletname olarak adlandırılıyor.


Vekaletname, tapu dairesinde işlerin görülmesi için de kullanılıyor. Vekaletname vermek için aşağıdaki gerekli belgelerle notere gidilmesi ve böylece vekalet ataması yapılması gerekiyor.  


-Vekalet verecek kişinin kimliği 

-2 adet vesikalık fotoğrafı 


Vekaletnamede; vekalet verenin kimliği; nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat ise avukatlık kimlik belgesine göre düzenlenmiş olmalı, T.C. Kimlik numarasını içermeli ve adresi belirtilmesi gerekiyor.Peki tapuda vekaletname süresi nedir? diyorsanız işte yanıtı...


Vekile verilen vekaletname kapsamında sürenin de yazılması gerekiyor. Herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşmamak için, tapu işlemleri konusunda verilecek vekaletin, “işlem yapılacak il-ilçe”, “süre” ve “..şartlı” olarak verilmesi gerekiyor.


Tapu işlemleri vekaletname örneği aşağıda yer alıyor:

“İstanbul ili, Güngören 2 nolu tapu sicil müdürlüğünde adıma kayıtlı ....... ada, ....... parselde kayıtlı bulunan taşınmazımın, 22.09.2013-25.09.2013 tarihleri arasında, ....... isimli şahısa, ...... TL bedel karşılığında ve bu bedelin Güngören Ziraat bankasındaki ........ nolu hesabıma yatırılması şartı ile satışı konusunda .......... ............ ‘ yı yetkilendirdim. ”

Tapu vekaletname örneği 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com