Tapuda hangi evraklar gerekli?


Tapuda hangi evraklar gerekli?

Tapuda yapılacak işlemlerin gerçekleşmesi için tarafların gerekli evraklar ile birlikte başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki tapuda hangi evraklar gerekli? diyorsanız işte yanıtı...Tapuda hangi evraklar gerekli?

Arazi, arsa, işyeri ve ev gibi taşınmaz malların satışları tapu dairesinde gerçekleşiyor. Tapu dairesi tarafından istenen evrakların eksiksiz olması gerekiyor. Tapu işlemleri rehberinde yer alan bilgilere göre, tapu müdürlüklerine başvurular; müdürlüğe giderek yapıldığı gibi, internet üzerinden online olarakta yapılabiliyor.


Tapu işlemlerin eksiksiz ve sorunsuz olarak gerçekleşebilmesi için tapu dairesi başvurusunda istenen evrakların eksiksiz olması ve tapu harcının ödenmiş olması gerekiyor.Peki tapuda hangi evraklar gerekli? diyorsanız işte yanıtı...


Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

Alıcıdan tapuda istenen evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Şahıslarda tapuda istenen evraklar..

- Tapu Aslı veya Fotokopisi

- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

- 4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta v.s. kimlikleri geçerli sayılmaz.

- Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

- İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaleti, vasi ise vasi kararı istenir

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6X4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet,


Tüzel kişilerde tapuda istenen evraklar...

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu işlemi için vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comTapuda hangi evraklar gerekli , Tapuda hangi evraklar gereklidir , Tapuda hangi belgeler gerekli , tapu için hangi evraklar gerekli , tapu için gerekli evraklar 2016 , Tapu için gerekli evraklar ,