30 / 03 / 2023

Lojman satışları nasıl olacak ve ne zaman başlayacak?

 Lojman satışları nasıl olacak ve ne zaman başlayacak?

Torba Tasarı ile yapılan düzenlemeler arasında lojman dairelerinin satışı da yer alıyor. Peki lojman satışları nasıl olacak ve ne zaman başlayacak? diyorsanız işte yanıtı...


Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Torba Tasarı'da yer alan hükümlere göre lojmanlar artık satılabilecek.

 

10 yılını doldurmuş lojmanlar satışa konu olabilecek. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının lojmanları satılamayacak.


Kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak ihale yoluyla satılacak.


Lojman satışları ne zaman başlayacak?


Lojman satışları, yasadaki maddenin yürürlüğe girmesi ile başlayacak. Torba Tasarı'nın görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlandıktan sonra TBMM'ye sunulacak. 

 

TBMM'nin onayının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Son onayın ardından ise kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 

 

Maddenin yürürlük tarihi yayım tarihinden farklı bir tarih ise, bu tarih de yine kanunda belirtilecek.  Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com