Kıyıda yapılacak yapılar nelerdir?


 Kıyıda yapılacak yapılar nelerdir?

3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kıyıda yapılacak yapılar nelerdir? İşte kıyıda uygulama imar planı kararı ile yapılabilecek yapılar ile sahil şeridinde yapılabilecek yapılar...Kıyıda yapılacak yapılar nelerdir?

Deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenen Kıyı Kanunu kapsamında kıyıda yapılacak yapılara ve sahil şeridinde yapılabilecek yapılar ile ilgili bilgilere yer veriliyor.


Kanuna göre; Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamıyor.


Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile;


- İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler, 


- Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler, yapılabilir.


Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar.


Sahil şeridinde yapılabilecek yapılar

Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 4. maddede belirtilen mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz. Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemez, kazı yapılamaz.


Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede belirtilen yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günü birlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir.Kıyıda Yapılacak Yapılar nelerdir , Kıyıda Yapılacak Yapılar , Kıyı , kıyı kanunu , kıyı kenar çizgisi , Planlama ve Yapılanma Kıyının Korunması , Yapı Yasağı , Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar , Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar ,