18 / 07 / 2024

Kirayı bankaya yatırma limiti 2017!

 Kirayı bankaya yatırma limiti 2017!

Kira bedelini elden ödeme sınırını aşan ödemelerin banka aracılığı ile tahsil edilmesi gerekiyor. İşte kirayı bankaya yatırma limiti 2017...


Taşınmaz mal kiralamalarında kiracının mal sahibine ödemek ile yükümlü olduğu kira bedelinin tahsilinin nasıl yapılması gerektiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanıyor. 


29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince kira bedelinin belli bir miktarı aşması halinde kiranın banka üzerinden ödenmesi gerekiyor.


Kirayı bankaya yatırma limiti 2017!


Bankanın kiraya ödenmesi ile ilgili tebliğ esasları şu şekilde;


-Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,


- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların


kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir."


Kirayı bankaya yatırma zorunluluğunun kapsamı geçtiğimiz günlerde genişletildi. 9 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile günlük konut kiralamalarına banka zorunluluğu getiren uygulama 1 Temmuz itibari ile yürürlüğe girdi.


Böylece konutlarda haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlu oldu.


Artık günlük ve/veya haftalık kiralama bedeli ne olursa olsun tüm kiralamalarda ödeme banka aracılığı ile yapılacak.Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com