24 / 06 / 2024

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Teklifi meclise verildi!

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Teklifi meclise verildi!

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi meclise sunuldu. İşte detaylar...


2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi meclise verildi. Teklif ile, su ve kanalizasyon şebeke hattı projeleri hayata geçirilmeden önce kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesis edilmesi ve maliyet artışı ile yatırımın gecikmesinin önlenmesi amaçlanıyor.
GEREKÇEBilindiği üzere içme-kullanma suyu ve atık su projelerinin büyük kısmı yer altından geçen ve şebeke bağlantısı sağlayan boru hatları ve altyapı elemanlarından oluşmaktadır. Bu tür yapıların irtifak hakkı tesisi işlemleri 2942 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin l’inci fıkrasındaki hüküm uyarınca yürütülmektedir. İş bu kanun maddesine, 6552 sayılı Kanunun 99’ıncı maddesi ile birlikte “Ancak maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında “su ve kanalizasyon şebeke hattı”, metro ve benzer raylı taşıma sistemleri ile tünel yapılabilir. Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi halinde, taşınmazlara ilişkin herhangi bir kamulaştırma yapılmaz. Yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artışı bedeli alınmaz.” eklenmesi ile bu projelerin hayata geçirilmeden önce kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesis edilmesinin yasal bir zorunluluk olması, iş yükü ve maliyet artışı ile yatırımın gecikmesi önlenecektir.
MADDE GEREKÇELERİMADDE: 1-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4’üncü Maddesinin 2. Fıkrasında, “Ancak maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında “s« ve kanalizasyon şebeke hattı”, metro ve benzer raylı taşıma sistemleri ile tünel yapılabilir. Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi halinde, taşınmazlara ilişkin herhangi bir kamulaştırma yapılmaz. Yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artışı bedeli alınmaz.” Şeklinde değişiklik yapılması ile kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesis edilmesinin yasal bir zorunluluk olması, iş yükü ve maliyet artışı ile yatırımın gecikmesi önlenecektir.
MADDE: 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE: 3- Yürütme maddesidir.


2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİMADDE 1- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4’üncü Maddesinin 2. Fıkrasına,
“Ancak maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında ” ibaresinden sonra gelmek üzere “su ve kanalizasyon şebeke hattı” cümlesi eklenmiş, ve fıkra; “Ancak maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında ” ibaresinden sonra gelmek üzere “su ve kanalizasyon şebeke hattı”, metro ve benzer raylı taşıma sistemleri ile tünel yapılabilir. Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi halinde, taşınmazlara ilişkin herhangi bir kamulaştırma yapılmaz. Yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artışı bedeli alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun Hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.