30 / 09 / 2022

İstimlak kararına itiraz!

 İstimlak kararına itiraz!

Bir gayrimenkulunuz kamulaştırma kapsamına alındı. Kamulaştırma kapsamına alınan gayrimenkulünüz için dava açabiliyorsunuz. İşte istimlak kararına itiraz!


İstimlak kararına itiraz!


İstimlak, özel mülkiyete ait bir gayrimenkulü devlet kamu mülkiyeti haline getirmek anlamına gelen hukukî bir terim olarak biliniyor. Malın korunması ilâhî dinlerin, gözetilmesini öngördüğü beş temel husustan biri olmakla birlikte; zaruret ve genel ihtiyaç sebebiyle, özel mülkiyete ait bir taşınmaz mal, devlet tarafından bedeli verilmek sûretiyle kamusal mülk haline getirilebiliyor.


Taşınmaz malınız devlet tarafından kamulaştırma kapsamına alındı. Özel mülkiyet olan taşınmazın kamulaştırma sürecinde devlet tebliğde bulunuyor. Bu noktada taşınmazın istimlak kararına itiraz hakkınız bulunuyor.


Alınan istimlak kararına bağlı olarak kendinize ait olan gayrimenkulün istimlak kararını öğrendikten sonra bu karara itiraz edebiliyorsunuz. Bu noktada karşımıza iki yol ayrımı çıkıyor. Hangi hususa itiraz ettiğiniz nokta itirazınızı belirteceğiniz makamı değiştiriyor.


* Eğer kamulaştırmaya itiraz edecekseniz 30 gün içerisinde İdare Mahkemesi'ne;


* Eğer kamulaştırma bedeline itiraz edecekseniz 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itiraz hakkınızı kullanabiliyorsunuz