İskansız binaya dask yapılır mı?


İskansız binaya dask yapılır mı?

Tasdikli projesine uygun olarak inşa edilmeyen yapılara iskan yani oturma izni verilmiyor. Peki iskansız binaya dask yapılır mı? İşte iskansız binaya dask..İskansız binaya dask yapılır mı?

Bir yapının inşa edilmeden önce onaylanan ruhsatlı projesine uygun olarak inşa edildiğini ve buna bağlı olarak kullanılmasına izin verilen yapılara verilen belgeye iskan ruhsatı diğer adıyla yapı kullanma izin belgesi adı veriliyor.


İskan ruhsatı belediyelerin imar birimleri tarafından düzenleniyor. Bu ruhsat  inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteriyor.


İnşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi, iskan ruhsatı almak için dilekçe ile belediyeye başvuru yapması gerekiyor.


Tasdikli projesine uygun olarak inşa edilmeyen yapılara iskan raporu verilmiyor. Peki iskansız binaya dask yapılır mı?


DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilmesi için "iskan izni"nin ibrazı zorunlu bulunmuyor.


Sigorta konusu yapının hangi tarihte inşa edilmiş olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Buna göre; 27 Aralık 1999 tarihinden önce yapılan binalar için "inşaat raporu" aranmıyor.


Ancak, söz konusu binanın tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olmaları gerekiyor. Diğer bir ifadeyle hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar için sigorta yapılmıyor. 

İskan almayan müteahhite ne yapılabilir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
İskansız binaya dask yapılır mı , İskansız binaya dask , iskanı olmayan binaya dask yapılırmı , iskanı olmayan binaya dask yapılır mı , iskanı olmayan binaya dask , İskanı olmayan eve dask yapılır mı ,