15 / 06 / 2024

İpotekli ev kentsel dönüşüme girerse ne olur?

İpotekli ev kentsel dönüşüme girerse ne olur?

Kentsel dönüşüm kanunu olan 6306 sayılı kanun ile riskli yapılar yıkılarak yeniden yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Peki ipotekli ev kentsel dönüşüme girerse ne olur? diyorsanız işte yanıtı...


İpotekli ev kentsel dönüşüme girerse ne olur?

Kentsel dönüşüm uygulamaları ile riskli olarak tespit edilen diğer ifade ile çürük olan binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa edilir. Riskli alan içinde veya dışında yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı tespit edilen yapılara çürük raporu verilebiliyor.


Bir binaya çürük raporu almak için yapıdaki maliklerden birinin Bakanlık tarafından yetkilendirilen firmalara başvurması yeterli oluyor.


Müracaat işleminden sonra birtakım incemeler yapılıyor ve buna göre yapıya çürük raporu çıkarılabiliyor. Çürük olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor. 


Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre veriliyor.


Kentsel dönüşümde karşılaşılan sorunlar arasında ipotekli evler de bulunuyor.  Peki ipotekli ev kentsel dönüşüme girerse ne olur? diyorsanız işte yanıtı...


6306 sayılı Afet riski altındaki alanlarının dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 6.maddesine göre; “Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan taşınmazın niteliği, ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder.”  Hükmünü içermiyor.


Yasanın 6.maddesine göre ipotek, intifa, haciz vb. ayni ve şahsi hakların yeni yapılacak taşınmaza da aynen nakledileceği kural olarak benimseniyor. 

Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nedir?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com