24 / 06 / 2024

Ev alan yabancıya vatandaşlık hakkı Resmi Gazete'de yayımlandı!

 Ev alan yabancıya vatandaşlık hakkı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı...


Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı ve yürürlüğe girdi.


Türkiye'de en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan yabancılar Türk vatandaşlığına hak kazanacak.


Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürülüğe konuları Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 ncş maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

"e)En az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasasi Kurulunca tespit edilen."


MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com