30 / 03 / 2023

Emlak alım satım sözleşmesi 2018!

 Emlak alım satım sözleşmesi 2018!

Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların satışının emlakçı aracılığı ile gerçekleşmesi halinde emlakçı ve taraflar arasında alım satım sözleşmesi imzalanıyor. İşte emlak alım satım sözleşmesi 2018..Taşınmaz mal satın almak veya kiralamak ve bu işlemi hızlı bir şekilde yapmak isteyen kimseler emlakçılar ile anlaşabiliyor. Emlakçılar da, gayrimenkul satıcılarına en uygun alıcıyı ve aynı şekilde gayrimenkul alıcılarına da istekleri özelliklerine en uygun gayrimenkulü buluyor.


Bunun için öncelikle taraflar arasında sözleşme imzalanıyor. Aksi halde emlakçılar sözleşmesiz hizmet veremiyor. Bu sözleşmede ilgili daire hakkında adres bilgilerine ve taraflar arasında yapılan anlaşmaya ilişkin bilgilere yer veriliyor.


Taraflar arasında imzalanacak emlak alım satım sözleşmesi örneği şu şekilde sıralanıyor;

 

Emlak alım satım sözleşmesi 2018!


CİNSİ : 

İLİ : 

İLÇESİ : 

MAHALLESİ : 

SOKAĞI : 

KAPI NO : 

PAFTA NO : 

ADA NO : 

PARSEL NO :ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır. 

1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan satmayı kabul etmiştir. 


2 - Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..…TL kaparo alınmıştır. 


3 - Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir. 


4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir. 


5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %...................+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler. 


6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir. 


7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. .…/……/20… 


ALICI EMLAK KOMİSYONCUSU SATICI ........... Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com