Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!


Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı5 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.


“a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler veya bu işletmelere ait “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelere ilave olarak planlanan alan artışları,”


Aynı Yönetmeliğin Ek-2 listesinin 49 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.


“a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar),”Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği , 2018 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ,