22 / 04 / 2024

Avan proje tasdik ücreti 2018 ne kadar?

 Avan proje tasdik ücreti 2018 ne kadar?

Avan projenin tasdik edilmesi için belediye imar birimine belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Peki, avan proje tasdik ücreti 2018 ne kadar?


 

Belirli bir konutun, kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına, arsa verilerine göre mimar taslak durumunda geliştirdiği fikirlerini, yapı sistemi ve biçim–mekan yorumu bakımından projeyi açıklığa kavuşturan planlar avan proje olarak ifade ediliyor. Avan proje ölçekleri 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 ve çok küçük konularda 1/50 olarak belirleniyor. 

 

Avan projenin tasdik edilmesi için belediye imar birimine belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Peki, avan proje tasdik ücreti 2018 ne kadar?

 

2018 Avan proje tasdik ücreti ne kadar?


(Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) 

1. Alışveriş Merkezi (AVM) metrekare 11.32 TL 

2. Konut- Rezidans metrekare 3.33 TL 

3. Otel, İşyeri vb. metrekare 4.93 TL 

4. Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 1.73 TL 

5.Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite,Özel Yurt vb.) metrekare 1.73 2.5 TL 

6. Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 0.53 TL 

7. Tarım ve Hayvancılık Yapıları metrekare 0.15 TL


Avan proje nasıl çizilir? 

- İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştirildiği benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır.  

- Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır, her paftada hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir. 

 - Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru; Birinci çizgide blok ölçüsü, ikinci çizgide cephe hareketleri, üçüncü çizgide taşıyıcı akslar olmak üzere düzenlenir.  

- Bloklar harflendirilir ve içerdikleri ünitelerin isimleri dış ölçü çizgileri civarına yazılır.  

- Blok içlerinden enine ve boyuna birer ölçü çizgisi geçirilir.  - Her kat planının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönleri gösterilir.  

- Dilatasyon (ayrım) derzleri gösterilir.  

- Her mahallin içine mahal numarası, ismi ve gerçekleştirilen met metrekare alanı yazılır.  

- İnşa aksları belirtilir.  

- İnşa elemanları, kolon veya perde, duvar, pano vb. elemanlar ayrı çizim tekniği ile çizilir, içleri koyulaştırılır. 

 - Pano, camlı bölme vb. gibi mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir, şematik açıklamalar yapılır.  

- Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun tefriş edilir.  - Merpen ve rampaların çıkış okları çizilir. Rampaların eğimleri, başlangıç ve bitişnoktaları ile ara bağlantılar varsa bu noktaların kotları yazılır. 

 - Asansör varsa istenilen kapasiteye göre metrekare alanı yazılarak belirtilir. 

 - Asma tavan yapılması gerekli mahaller, mahal ismi altına yazılarak belirtilir.  

- Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir. 

 - Kapıların açılış yönleri belirtilir. 

 - Gerekli mahallerin 1/50, 1/20 ve 1/10 ölçeğinde ve o ölçeğin çizim tekniği ile plan, kesit ve görünüşleri çizilir. Bunlarda tefriş ve yapı elemanları gösterilir. Bütün ölçüler verilir.  

- Plan paftalarının yanına, maliyet tavanına ve bundan sonraki proje dönemlerindeki kararlara esas olmak üzere yapıdaki ana malzemeleri gösterir bir mahal listesi, kolayca izlenilebilir düzende verilir.
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com