27 / 05 / 2024

484 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği!

 484 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği no:484 bugünkü Resmi Gazete'de Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınladı...


 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği no:484 bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.  Yayınlanan tebliğ gereğince   yeniden değerleme oranı 2017 yılı için yüzde 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edildi.

 


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.


Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.


Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.


Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.


Tebliğ olunur.