06 / 12 / 2023

2b arazi başvuruları yarın sona eriyor!

 2b arazi başvuruları yarın sona eriyor!

2B Yasasından yaralanmak isteyen hak sahiplerinin başvurularını yarına kadar yapmaları gerekiyor. Başvuru süresi yarın sona eriyor..


Geçtiğimiz senenin Eylül ayında sona eren ancak Hükümet tarafından yeniden uzatılan 2B arazi başvuruları yaron sona erecek.


2B Yasası kapsamında daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için alınan karardan süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler yararlanabiliyor.


Hazineye ait tarım arazilerinde son gün 7 Eylül


Hazineye ait tarım arazileri için süresi içinde başvurmayanlara da verilen başvuru süresi de bir yıl süreyle uzatıldı. Buna göre 26 Nisan 2015 tarihinden sonra yapılan mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler için 7 Eylül 2018 tarihine kadar başvurulabilecek.


2B arazilerine nasıl başvurulur? 


2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvurulabiliyor. Başvuru esnasında aşağıda sıralanan belgelerin temin edilmiş olması gerekiyor. 


Nüfus cüzdanının fotokopisi,

Başvuru dilekçesi,

Başvuru bedeli makbuzu,

Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,

Bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı.Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com