2017 Kasım ayında ödenecek vergiler!

 2017 Kasım ayında ödenecek vergiler!

Vergi mükellefleri, hangi vergileri ne zaman ve ne kadar süre içerisinde ödemesi gerektiğini GİB tarafından açıklanan vergi takviminde görebiliyor. İşte 2017 Kasım ayında ödenecek vergiler..


 

Vergi takvimi, GİB tarafından her ay açıklanıyor. Böylece mükellefler hangi ay hangi vergiyi ödemekle mükellef olduğunu yakından takip edebiliyor.


2017 Kasım ayı vergi takvimine göre, gayrimenkuller için emlak , çevre temizlik vergisi ve veraset vergisinin 2. taksitinin 1-30 Kasım tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor. 2017 Kasım'da ödenecek diğer vergiler ise şu şekilde sıralanıyor:


Kasım ayı vergi takvimi 2017


01/11/201709/11/201716-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/11/201710/11/201716-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201714/11/20172017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/11/201714/11/20172017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/11/201715/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/201715/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201715/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/11/201715/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201715/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/11/201715/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201717/11/20172017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/11/201717/11/20172017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/11/201720/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201720/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201720/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201720/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/11/201720/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201720/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201723/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/11/201723/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/11/201724/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/11/201724/11/20171-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/11/201727/11/20171-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/11/201727/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/11/201727/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/11/201727/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/11/201730/11/2017Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi


01/11/201730/11/2017Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/11/201730/11/20172017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/11/201730/11/20172017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi


01/11/201730/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/201730/11/20176736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi


01/11/201730/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/11/201730/11/2017Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com