29 / 05 / 2024

2017 Ağustos ayında ödenecek vergiler!

 2017 Ağustos ayında ödenecek vergiler!

Gelir İdaresi Başkanlığı her ay hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini, vergi takvimi ile duyuruyor. Peki, bu ay hangi vergiler ödenecek? İşte 2017 Ağustos ayında ödenecek vergiler...


2017 Ağustos ayında hangi mükelleflerin, hangi vergileri ödemek ile mükellef olduğu GİB tarafından açıklanan vergi takviminde yer alıyor. 


Açıklanan Ağustos ayı vergi takvimine göre, taşınmaz mal sahiplerinin ödemek ile mükellef olduğu bir vergi bulunmuyor. 2017 Ağustos ayı vergi takvimi şu şekilde;


Ağustos ayı vergileri 


01/08/201709/08/201716-31 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi01/08/201710/08/201716-31 Temmuz 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201714/08/20172017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı01/08/201714/08/20172017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı01/08/201715/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201715/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi01/08/201715/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201715/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201715/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi01/08/201715/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201717/08/20172017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi01/08/201717/08/20172017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi01/08/201721/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201721/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201721/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201721/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi01/08/201721/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201721/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201723/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı01/08/201723/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı01/08/201724/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı16/08/201724/08/20171-15 Ağustos 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi16/08/201725/08/20171-15 Ağustos 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi01/08/201728/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi01/08/201728/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi01/08/201728/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi01/08/201731/08/2017Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi01/08/201731/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)01/08/201731/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)01/08/201731/08/2017Temmuz 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/08/201731/08/20176552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com