İdealist GYO Emlak Konut Şile Çavuş ihalesini kazandı!


 İdealist GYO Emlak Konut Şile Çavuş ihalesini kazandı!

Emlak Konut ile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumu tamamlandı ve sadece İdealist GYO katıldı. İşte detaylarEmlak Konut Şile Çavuş arsasında turizm alanı, konut alanı ve ticari alan olacak. Arsanın büyüklüğü ise 17 bin 933 metrekare.


 

Emlak Konut Şile Çavuş arsa ihalesinde, İdealist GYO arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 15 milyon TL, arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak ise 83 milyon 500 bin TL teklif sundu.Arsa bilgisi:

1-) 70 ada 82 parsel numaralı, tercihli turizm alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alanı 14 bin 895 metrekare olarak açıklandı

2-) 91 ada 194 parsel numaralı, konut+ticaret alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alan 3 bin 38 metrekare olarak belirlendi.
Plan notlarıyla ilgili bilgiler:

Tercihli Turizm Alanında (TTA):

1-) Konut alanı yapılması halinde Emsal: 0.40, ön cepheden minimum 5.00 m., yan cepheden minimum 3.00 m., arka cepheden minimum 4.00 m. çekme mesafeli, ifraz şartları ve blok büyüklüklerinde ise az

yoğun konut alanları için getirilen şartlar uygulanacak.

2-) Turizm alanı yapılması halinde ise; TT2 rumuzlu turizm alanları için getirilen şartlar uygulanacaktır. Emsal: 0.50, Taks: 0.50, Kat Sayısı: 2’yi geçemez. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması

kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz.Konut+Ticaret Alanlarında:

1-) İmar Planında ticaret+konut alanlarında belirtilen yapılaşma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda binaların zemin katları ticaret olarak kullanılacaktır. Normal katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir. Bu alanlar dahil olduğu konut alanının yapılaşma şartlarına tabidir. Konut+Ticaret alanlarında perakende ticaret, büro, muayenehane, dernek, çeşitli kurum şubeleri vb. hizmet kullanışları, özel sağlık tesisleri, özel sosyal tesisler, özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç), turizm amaçlı pansiyon ve küçük esnaf faaliyetleri vb. yer alabilir.

2-) Ticaret ve Konut+Ticaret fonksiyonu verilen alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi (yüksek öğrenim hariç), Özel Sağlık Tesisi, Özel Kültür Tesisi, Özel Yurt, Özel Kreş, Özel Anaokulu ve Turizm Amaçlı Pansiyon yer alabilir.

3-) Planda yol boyu konut+ticaret olarak gösterilen yapı adalarında parselin tamamında değil, yoldan cephe alan binanın zemin katında ticari uygulama yapılacaktır.

4-) Yapılaşma koşulları ayrık nizam, H=4 kat şeklindedir.

 

İhaleye gelen teklifler için tıklayınİdealist GYO Emlak Konut Şile Çavuş ihalesi , Emlak Konut Şile Çavuş ihalesi kazananı , Şile Çavuş ihalesi Emlak konut 2017 ,