Bohemia Otel'de 6 milyon 14 bin TL'ye satılık 21 mesken! İcradan!


Bohemia Otel'de 6 milyon 14 bin TL'ye satılık 21 mesken! İcradan!

Alanya 3. İcra Müdürlüğü, Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Beldesi, Meydan Mevkii, 2668 numaralı parselde yer alan 2 bin 463 metrekare Bohemai Otel'de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23GAYRİMENKUL SATİŞ İLAN ALANYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ VE KİYMETİ EVSAFI:

TAPU KAĞIDI; (1-24 arası 21 adet)

Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Beldesi, Meydan Mevkii 2868 numaralı parselde kayıtlı 2463 m2 alanlı "nataman 8 blokta altı katlı otel ve A blokta attı katlı apartman" vasıflı taşınmazdaki binalardan A blok binanı zemin katında 96/4940'ar arsa paylı 1,2,3,4, 1. katında 5, 7, 8, 2. katında 9,11,12. 3. katında 14,15,16.4. katında 17,18,19,20.5. katında 21,22,23,24 numaralı meskenler ofup borçlu adına tam hisse kayıtlıdır.

BULUNDUĞU YER: Parselin doğusu 192 ada .3 parsel, batısı yol. kuzeyi 4168 parsel, güneyi 2865, 2866 ve 192 ada 6 numaralı parsel ile çevrilidir. Parsel pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.
İMAR DURUMU: Parsel ayrık nizam %25 taban alanlı toplam 6 kat konut yapımına imarlı olup yerinde yapıya göre yapılaşma tamamlan mamıştır.

HÂLİHAZIR DURUMU: Parselde "Bohemai Otel (B Bloki ve (A Stok}" olmak üzere 6'şar katlı 2 blok bulunmaktadır. Söz. konusu meskenler doğu blokta {A Blok) bulunan toplam 24 daire içerisinde yer almaktadır A Blok 6 katlı, özeri beton teras çatılı, dışı akrilik boyalı, her bir katında 2 merdiven tasansör ve 4 adet mesken bulunmaktadır. Bina asansörlü, merdiveni mermer kaplama, merdiven korkuluğu alüminyum olup bina Güney yanında küçük yüzme havuzu vardır. Bina parselin doğu yansında yer alıp parsel batı yanındaki caddeden batı blok (otel) kuzey kenarından oluşmaktadır. Bina güney cephesinde güney parsellerdeki binalar arasından kısmi deniz görünmekte¬dir. Her bir mesken standart ve benzer nitelikli olup giriş kapıları çelik kapı, tüm taban seramik kaplama, dış doğrama PVC-lsıcam, iç kapılar panel kapı. 2 oda î salon ve müştemilatlarından oluşup toplam 78 m' civarında kapalı emsal (asansör, merdiven dahil, balkon hariç) alanlıdır. Mutfak ile salon birleşiktir, Mutfak tezgahı mermer, dolabı mdf-famdır. Banyo tavana kadar fayans kaplama, klozet-favabo ve duş bulunmaktadır. Balkonlu olup balkon korkuluğu demir parmaklıklıdır, (9 numaralı mesken balkonu refîekte cam). Her bîr meskende 2'şer adet spfîk klima bulunup dış üniteleri kısmen paslanmış durumdadır. Bina tahminen 19-20 yıllık ytpranmalı olup tamir-bakım görmüştür. Blokta henüz 2-3 adet mesken Iskan edilmekte geriye kalan bölümler boştur. Parselde elektrik, su, altyapı. PTT ve belediye hizmetleri mev¬cuttur. Hava kirliliği bulunmayıp batı blok otelin havalandırma v.b. motoru gürültüsü vardır. Parsel güneyindeki parselin güneyi D400 Antalya-Mersin duble yolu olup yol güneyi kumsal ve denizdir, Parsel kuzeyindeki parselin kenarı Barbaros caddesidir. Parsel Barbaros caddesi ile D400 karayolu arasında yer alıp merkezi konumdadır,

DEĞERİ: Yukarıda açıklanan hususlar, bulunduğu yer, konumu vb. değerine etki eden hususlar nazara alındığında: söz konusu meskenler . aşağıdaki tabloda yazılı saatlerde yine tabloda yazılı muhammen bedeller üzerinden satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:
1. Satış 28,02,2011 günü saat 09:15 - 16;4S'ye kadar Alanya Adliyesi Mezat salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır, Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar var ise alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 10.03,2011 günü Alanya Adliyesi Mezat salonunda saat 09:15 - 16:45 arası ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi kaydı ve tahmin edilen değerin % 40'ından aşağı olmamak koşuluyla en çok artırana ihale olunur,
2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV. ihale damga resmi harcı. Tapu alım harcı ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye satış bedelinden Ödenir.
3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç ve masraflara dair olan iddialarının, dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bırakılacaktır.

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK'nun 133, maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir,
5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, İş bu gayrimenkul satış ilanı taşınfrıazm tapu kaydındaki ilgililere satış ilanının tebliğ edilmemesi halinde tebliğ hükmündedir.
& Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010 /S7S9 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10.01.2011 (llKm. 126)