Benfa Yapı Sanayi şirketi kuruldu!


Benfa Yapı Sanayi şirketi kuruldu!

Benfa Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; İstanbul'un Kadıköy bölgesinde Mehmet Fatih Daloğlu ve Bener Batum tarafından kuruldu 

Firmanın iş konusu; Her türlü inşaat taahhüt işleri,konut,işyeri,ticarethane inşaatları yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,.... Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri menkul mallar şirket konusu ile ilgili motorli kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması satılması kiraya verilmesi kiraya alınması gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili tasarruflarında bulunulması, Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri alacak ipotekleri teminat ipotekleri kefalet ipotekleri alınması verilmesi her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi alınması ticari işletme rehini akdedilmesi, Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul arsa arazi personel lojmanı büro eğitim ve dinlenme tesisleri iş makineleri satın alır satar kiralar kirya verir rehin ipotek devir temlik kat irtiakı kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapar bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak olarak belirlendi.

50 bin TL sermaye değerine sahip olan şirketin ortakları arasındaki sermaye dağılımı şöyle;

1- Mehmet Fatih Daloğlu   - 25 bin TL.
2- Bener Batum                   - 25 bin TL.

Benfa Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Müdürlüğü'nü Mehmet Fatih Daloğlu ve Bener Batum yapacak.

Adres: İstanbul Kadıköy, Kızıltoprak Ömerefendi Sk. No:10 Daire:6

Alper Hamitoğlu / konuttimes.com