Bautek Kuğu Evleri'nde 650 bin TL'ye! İcradan!


Bautek Kuğu Evleri'nde 650 bin TL'ye! İcradan!

Tuzla İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Fırat Mahallesi, Fırat Caddesi, Bautek Kuğu Evleri Sitesi B Blok 44 nolu villayi satışa sunuyor. Villa brüt 400 metrekare olup tahmini değeri 650 bin TLTuzla İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

TUZLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No:2009/4215 Tal.

Bir borçtan dolayı ipotekli / hacizli olan ve aşağıda tapu kaydı, cinsi, imar durumu, önemli özellikleri ve muhammen bedelli belirtilen taşınmaz, daha önce ihaleye çıkarılmış ancak yasal süresi içinde ihale bedeli ödenmediğinden ihale kararı kaldırılmış, ihale alıcısından önce en yüksek teklifte bulunana teklifte bulunulmuş olup, taşınmazı almaya razı olmadığından, İİK'nun 133. maddesi uyarınca yeniden açık arttırma suretiyle satışına karar verilmiştir. Satış ilanı ilgililere tebliğ edilmeyip, sadece satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilecektir.

TAPU KAYDI: İstanbul İli Tuzla İlçesi Tepeören köyü 7136 ada 2 parsel sayılı 90.660,52 m2 alanlı, kat irtifaklı arsada 309/35200 arsa paylı, bodrum+zemin+l kat 44 no'lu bağımsız bölüm vasıflı villa.

NİTELİĞİ VE HALI HAZIR DURUMU : Taşınmaz, Tuzla ilçesi Fırat Mahallesi Fırat Caddesi, Bautek Kuğu Evleri Sitesi B Blok no:44 adresindedir. TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağından Formula-1 Pistine giderken, Formula-1 pistine gelmeden sağda lüks konutların bulunduğu bir bölgededir. Gayrimenkul 4 değişik tipte 49 ikiz yapı 98 villadan oluşan her bir villaya müstakil kullanım alanlarının oluşturulduğu, içinde sosyal tesislerin ve spor alanlarının, yürüyüş parkurlarının bulunduğu, çevre düzenlemesi yapılmış ve çevre emniyetinin sağlanmış olduğu bir site içersindedir. Sitenin yakın çevresinde Formula-1 pisti, Sabiha Gökçen Hava Limanı, Koç Lisesi ve Sabancı Üniversitesi, Okan Üniversitesi gibi önemli yapı tesisler bulunmaktadır. Satışa konu villa; doğalgaz kombi ısıtmalı bodrum+zemin+1 normal katlı betonarme karkas bir binadır. Bodrum katında iç teras, iç terasla bağlantılı salon, yardımcı odası, takım klozetli yardımcı banyosu, takım klozetli lavabolu küvetli banyo, çamaşır- ütü odası, yatak odası, zemin katında; giriş holü antre, lavabolu wc, zemine oturan teraslı salon,(zemine oturan teras aynı zamanda mutfakla da irtibatlı) mutfak, normal katında; takım klozetli küvetli lavabolu banyo, biri ebeveyn olmak üzere 3 yatak odası, ebeveyn yatak odasına hizmet veren soyunma odası ve takım klozetli küvetli lavabolu banyo bulunmaktadır. Doğalgaz kombi ısıtmalı olan taşınmaz brüt yaklaşık 400 m2 kullanım alanlıdır.

İMAR DURUMU : Tuzla Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2009 tarih 11013 sayılı yazısında; taşınmazın, 12/07/2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Havzası Akfırat Kuzeyi Nazım İmar Planında K2 konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

MUHAMMEN DEĞERİ: 650.000,00 TL (Altıyüzellibin Türk Lirası)

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Satış 23/05/2011 Pazartesi günü, saat: 14:30 - 14:45 saatleri arasında Tuzla İcra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin %60'ını bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o taşınmaz ile temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerekir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi (TL) veya milli bir bankanın bu miktarı havi (kesin ve süresiz dosya numarası yazılarak), teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 18 KDV, damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ücreti ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin * bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi, ile faiz ve masraf dahil olan iddialarının dayanağı belgeleri ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile, sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıpta daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan.diğer zararlardan ve temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ve varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görmesi için dairede açık olup.masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 20/04/2011
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*)Tebliğ yapılamayan ilgililere MK.nun 126 ve 127.mad.göre ilanen tebliğ olunur.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.comHemen Teslim 4 proje