Yünsa Çerkezköy OSB'deki arazisini metrekaresi 110 dolardan satmaya karar verdi!

 Yünsa Çerkezköy OSB'deki arazisini metrekaresi 110 dolardan satmaya karar verdi!

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 278.771 metrekare yüzölçümlü arazisini yine Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne metrekaresi 110 Amerikan Doları bedelle satılmasına karar verdi...Yünsa tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimizin sahip olduğu Tekirdağ ili, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 278.771 m2 yüzölçümlü arazinin, gelecekteki büyüme planlarında kullanılmayacak olan yaklaşık 80.000 m2' lik alanının ifraz edilerek, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne 110 Amerikan Doları/m2 bedelle satılmasına,


Taşınmaza ilişkin bedelin % 50' sinin taşınmazın alıcı adına Tapu Müdürlüğünde tescil edildiği tarihte tahsil edilmesine, bakiye % 50 'sinin ise 26 Aralık 2014 tarihinde tahsil edilmesine,


Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile ifraz sonrası tapu kayıt işlemleri gerçekleştirilecek olup, satış için gerekli işlemleri tamamlamaya Şirketin Genel Müdürü Fahreddin Cem Çelikoğlu ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Semih Utku'nun müştereken yetkili kılınmalarına,


Satıştan elde edilecek tutar ile, Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kullandığı kredilerin azaltılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.