Kiracılar Hazineye ait tarım arazilerini doğrudan alabilecek!


Kiracılar Hazineye ait tarım arazilerini doğrudan alabilecek!

İmar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini 10 yıl boyunca kiralayanlar veya İmar planı bulunmayanlar kiralama süresi sonunda talep etmeleri halinde tarım arazilerini doğrudan satın alabilecek...7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Hazineye ait tarım arazileri kiracılarına başvurmaları halinde doğrudan 10 yıllığına kiralanabilecek. Kiralama süresi sonunda yine talep etmeleri halinde tarım arazilerini doğrudan satın alabilecek.


Kanun ile 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ek madde eklendi.


Kanuna göre imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılardan ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Hazineye ait tarım arazileri , Hazineye ait tarım arazileri kanun ,