Beykoz 2B planları ne zaman tamamlanacak?


Beykoz 2B planları ne zaman tamamlanacak?

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek yaptığı konuşmada Beykoz 'daki tüm planların 31 Aralık 2014 tarihinde tamamlanacağını ve de Tokatköy 'ü de istenilen şekilde dönüştüreceklerini belirtti.Beykoz Tokatköy 2B Bilgilendirme Toplantısı'nda Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek bilgilendirme yaptı. Ayrıca toplantıda Beykoz Belediyesi İmar Komisyon Başkanı İbrahim Hocaoğlu da konuşma yaptı. Çelikbilek; Beykoz'daki tüm planları 31 Aralık 2014'te bitireceklerini söylerken, Tokatköy'ü de istenilen gibi dönüştüreceklerini açıkladı. Hocaoğlu da Tokatköy hakkında bilgiler verdi. 


Hocaoğlu; Mahallemizde yaklaşık 1300 adet parsel bulunmaktadır. Mahallemiz 2B parselleri, hazine parselleri ve şahıs parsellerinden oluşmaktadır. 942 adet parsel 2B parseli; yaklaşık 69,5 HA. 160 adet hazine parseli; yaklaşık 13,4 HA. Şahıs mülkiyetindeki parsel sayısı ise 198 adettir. Mahallemizde yapı bilgileri yaklaşık olarak; bina sayısı 2.486 adet, hane sayısı 4.764, iş yeri sayısı 481 adettir. Mevcut yapıların inşaat alanı 538.301 m2, emsali ise 0.40’a tekabül etmektedir. Mahallemizde mevcut nüfus yaklaşık 15.700 kişidir. Yürürlükteki imar planında bu bölgede 29,3 HA konut alanı, ticaret+konut 2,98 HA’dır. Yürürlükteki planda Tokatköy bölgesinde öngörülen nüfus yaklaşık 11.444 kişi olarak planlanmıştır. Yürürlükteki planlarda bu bölgede askeri alan kısıtlaması olduğu için ve 2B olarak tescillenen alanlar imar planlarına konu edilmediğinden yaklaşık 35HA’lık alan park, hobi bahçesi, piknik alanı ve ağaçlandırılacak alan gibi fonksiyonlar verilerek planlanmıştır. Teklif planda bu bölgede; 56,73 HA konut alanı(artış 27,43 HA), 6,16 HA ticaret+konut alanı(artış 3,18 HA)’dır. Teklif planda Tokatköy bölgesinde öngörülen nüfus yaklaşık 36,572 kişi olarak planlanmıştır. İmar planı ile yaklaşık 25.000 kişilik nüfus artışı sağlanmıştır. Teklif planda ise askeri alan kısıtlanmasının ortadan kalkması ve 2B kanunu ile yasal düzenleme yapılması sebebi ile bu alanlarda uygulama yapılarak yaklaşık yüzde 40 DOP payı oluşturacak şekilde planlanmıştır. Bölge genelinde mevcut imar planında verilmiş olan kat yüksekliği 4 kattan yasanın müsaade ettiği maksimum kat yüksekliği olan 5 kata çıkartılmıştır. Bu bölgede yapılaşma şartları: Yürürlükteki planda emsal(toplam inşaat alanı) 0,60 ve kat yüksekliği 4 kat; teklif imar planında ise emsal(toplam inşaat alanı) 1,10 ve kat yüksekliği 5 kat olarak planlamıştır. Özel mülkiyetli parsellerde plan notlarına getirilen hükümler ile çekme mesafeleri kurtarmak koşulu ile her parselin kendi başına yapı yapma olanağı sağlanmıştır. 2B parselleri fiyatlandırma çalışmalarımız da 400 metrekare baz parsel için: Anı Sokak, Burcu Sokak, Çamlık Çıkmazı, Çamlık Sokak, Çınar Sokak, Çiftlik Caddesi, Durak Sokak, Ekinci Sokak, Hacı Veli Sokak, Kalyon Sokak, Mektup Sokak, Meram Çıkmazı, Mezbaha Sokak, Öğretmen Sokak, Seher Çıkmazı, Seren Çıkmazı, Su Deposu Sokak, Şahin Sokak, Ufuk Sokak, Zambak Sokak Beykoz Belediyesi tarafından belirlenen rayiç bedelleri 132 TL ile 150 TL arasında olan parseller en düşük 21.100 TL, en yüksek 24.000 TL ödeyecektir. Bilge Sokak, Bingöl Sokak, Çamlık Sokak, Çiftlik Sokak, Doğan Sokak, Durak Sokak, Ekinci Sokak, Hasan Tahsin Sokak, Hz. Yuşa Caddesi, Mektup Sokak, Okul Sokak, Su Deposu Sokak, Şifa Çıkmazı, Ufuk Sokak, Uğur Çıkmazı, Valide Suyu Caddesi, Yaya Çıkmazı, Zambak Sokak  Beykoz Belediyesi tarafından belirlenen rayiç bedelleri 156 TL ile 180 TL arasında olan parseller en düşük 24.960 TL, en yüksek 28.800 TL ödeyecektir. Sultan Aziz Caddesi, Hz. Yuşa Caddesi, Gürkan Sokak Beykoz Belediyesi tarafından belirlenen rayiç bedelleri 183 TL ile 276 TL arasında olan parseller en düşük 29.280 TL, en yüksek 44.160 TL ödeyecektir, dedi. 


2B parselleri fiyatlandırma çalışmasının 3 grupta toplandığı slaytta yer alan bilgiler ise şöyle;

1. Grup 400 metrekare baz parsel için; Milli Emlak tarafından belirlenen rayiç bedeller, 220 TL ile 250 TL arasındaki parseller için en düşük fiyat 35.200 TL- en yüksek fiyat ise 40.000 TL. Beykoz Belediyesi’nin belirlediği rayiç bedeller ise; 132 TL ile 150 TL arasındaki parseller için en düşük fiyat 21.100- en yüksek fiyatlar ise 24.000 TL.

2. Grup 400 metrekare baz parsel için; Milli Emlak tarafından belirlenen rayiç bedeller, 260 TL ile 300 TL arasındaki parseller için en düşük fiyat 41.600 TL- en yüksek fiyat ise 48.000 TL. Beykoz Belediyesi’nin belirlediği rayiç bedeller ise; 156 TL ile 180 TL arasındaki parseller için en düşük fiyat 24.960- en yüksek fiyatlar ise 28.800 TL.

3. Grup 400 metrekare baz parsel için; Milli Emlak tarafından belirlenen rayiç bedeller, 305 TL ile 350 TL arasındaki parseller için en düşük fiyat 48.800 TL- en yüksek fiyat ise 56.000 TL. Beykoz Belediyesi’nin belirlediği rayiç bedeller ise; 183 TL ile 276 TL arasındaki parseller için en düşük fiyat 29.280- en yüksek fiyatlar ise 44.160 TL olarak açıklandı.
Beykoz 2B planları , Beykoz 2B planı , Beykoz 2B planları ne zaman tamamlanacak , beykoz 2b , 2b arazi nedir , beykoz 2b rayiç bedeli , beykoz rayiç bedelleri ,