Alanya'daki hazine arazileri ihale edilecek!


Alanya'daki hazine arazileri ihale edilecek!

Antalya Defterdarı Veli Tunçez, atıl vaziyette bulunan Hazine arsa ve arazilerinin ekonomiye kazandırılarak iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Defterdarlık tarafından yapılan ihalelere 2015 yılı içerisinde de devam edildiğini bildirdi.Antalya Defterdarı Veli Tunçez açıklamasında, Antalya’nın Alanya İlçesinde bulunan, 17.152,11 metrekare yüzölçümlü 12 adet taşınmazın toplam 2.667.082,00 TL satış bedeli üzerinden; 4.182,27 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmazın ilk yıl için belirlenen toplam 44.950,00 TL kira bedeli üzerinden; 2.034,42 metrekare yüzölçümlü 4 adet taşınmaz ise ilk yıl için belirlenen toplam 215.000,00 TL kullanma izni bedeli üzerinden yapılacak ihaleler ile ekonomiye kazandırılacağını açıkladı.


SATIŞA ÇIKARILAN HAZİNE TAŞINMAZLARI

Tunçez açıklamasında, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi’nde bulunan ve imar planında ticaret alanında kalan 400,99 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 330.817,00 TL satış bedeli üzerinden; Konaklı (Telatiye) Mahallesi’nde bulunan ve imar planında günübirlik T.T.A. kalan 1.872,35 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 1.896.762,00 TL satış bedeli üzerinden; Mahmutseydi Mahallesi’nde bulunan ve imarsız alanda kalan toplam 8.083,65 metrekare yüzölçümlü 3 adet taşınmazın toplam 373.683,00 TL satış bedeli üzerinden; Karapınar Mahallesi’nde bulunan ve imarsız alanda kalan toplam 4.679,60 metrekare yüzölçümlü 3 adet taşınmazın toplam 45.560,00 TL satış bedeli üzerinden; Yaylakonak Mahallesi’nde bulunan ve imarsız alanda kalan 743,66 metrekare yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 5.950,00 TL satış bedeli üzerinden; Fakırcalı Mahallesi’nde bulunan ve imarsız alanda kalan toplam 1.371,86 metrekare yüzölçümlü 3 adet taşınmazın ise toplam 14.310,00 TL satış bedeli üzerinden olmak üzere, Alanya İlçesinde bulunan toplam 17.152,11 metrekare yüzölçümlü 12 adet taşınmaz toplam 2.667.082,00 TL satış bedeli üzerinden; 25.03.2015 tarihinde Alanya Milli emlak Müdürlüğünde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacağını kaydetti.


KİRAYA VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Alanya Kestel Mahallesi’nde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 2.034,32 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, su ve tüp deposu, yazıhane, eski depo, ev-büro ve depolama alanı olarak kullanılmak ve 3 yıl süre ile kiralanmasına esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 23.450,00 TL kira bedeli üzerinden; Tosmur Mahallesi’nde bulunan 2.147,95 metrekare yüzölçümlü taşınmaz piknik alanı olarak kullanılmak ve 3 yıl süre ile kiralanmasına esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 21.500,00 TL kira bedeli üzerinden olmak üzere, Alanya ilçesinde bulunan toplam 4.182,27 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmaz ilk yıl için belirlenen toplam 44.950,00 TL kira bedeli üzerinden 25.03.2015 tarihinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.”


KULLANMA İZNİ İHALESİ

Açıklamada ayrıca, Alanya Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan 832,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 100.000,00.-TL kullanma izni bedeli üzerinden ihaleye çıkarılacağını ifade edilerek şunlar kaydedildi:

”Konaklı Mahallesi’nde bulunan 440,00 metrekara yüzölçümlü taşınmaz, iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 55.000,00 TL kullanma izni bedeli üzerinden; Oba Mahallesi’nde bulunan 528,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 41.000,00 TL kullanma izni bedeli üzerinden,Tosmur Mahallesi’nde bulunan 234,42 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 19.000,00 TL kullanma izni bedeli üzerinden olmak üzere, Alanya İlçesinde bulunan toplam 2.034,42 metrekare yüzölçümlü 4 adet taşınmaz ilk yıl için belirlenen toplam 215.000,00 TL kullanma izni bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.”


TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Antalya Defterdarı Veli Tunçez açıklamasında, Hazine tarafından yapılan satışlarda, Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanının en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

”Kiralamalarda ise ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilmektedir. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden beş yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır. İhalesi yapılacak olan Hazine taşınmazları ile ilgili gerekli bilgi Antalya Defterdarlığı resmi web sitesinde (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) yayınlanmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alabilecektir.”Akdeniz'de Yeni YüzyılAlanya hazine arazileri , Alanya hazine arazileri ihale edilecek , Alanya hazine arazileri ne durumda , Alanya hazine arazileri son durum , Alanya hazine arazileri 2015 , Alanya hazine arazileri ihale , Veli Tunçez kimdir , Antalya Defterdarı kimdir ,