Akın Tekstil'in Bakırköy arazisi için pazarlık yapılacak!


 Akın Tekstil'in Bakırköy arazisi için pazarlık yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından Akın Tekstil'e gönderilen yazı ile Bakırköy-Osmaniye arazisinin kamulaştırılması başlıyor.İBB Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından Akın Tekstil'e gönderilen yazı ile Bakırköy-Osmaniye arazisinin tamamının pazarlık suretiyle 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğüne müracaat edilmesinin istenildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytinburnu'nda açmayı planladığı 1 milyon metrekarelik şehir parkında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından Akın Tekstil'e gönderilen yazı ile Bakırköy-Osmaniye arazisinin kamulaştırılması başlıyor. 


KAP'a yapılan açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından şirketimize gönderilen 27.01.2016 tarihli  yazı ile Şirketimizin maliki bulunduğu  Bakırköy, Osmaniye Mahallesinde  kain tapunun, 71 pafta,192 ada, 26 parsel sayılarında kayıtlı 51.383 m2 alanlı taşınmazın  tamamının pazarlık sureti ile (uzlaşma ile ) bedelinde anlaşılarak satın alınmasının düşünüldüğü ve 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğüne müracaat edilmesinin istenilmiştir. Gerekli müracaatların yapılmasından sonraki gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.Akın Tekstil bakırköy arazisi , Akın Tekstil arazisi , İBB Başkanlığı Emlak Yönetimi , Bakırköy-Osmaniye arazisi kamulaştırma ,