2B'lerin satış süresi uzatıldı!


 2B'lerin satış süresi uzatıldı!

Yatağan Malmüdürü Hatice Uysal “İlçemizde 2B başvurusu yapılmayan 48 adet taşınmaz için yasal kullanım ve mirasçıları olmak üzere toplam 142 kişiye tebliğ yapılmıştır" dedi Uysal, hazine arazilerinin satış süresinin uzatıldığını söyledi.
Yatağan Malmüdürü Hatice Uysal, orman sınırları dışına çıkarılan hazine arazilerinin satış süresinin uzatıldığını söyledi.


Kamuoyunda 2B Yasası olarak bilinen 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 26 Nisan 2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.


1 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6527 Sayılı Kanun'un 22. maddesiyle 6292 Sayılı Kanun'a eklenen geçici 2. maddesiyle 1 Mart 2014 tarihi itibariyle satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ödemeyenlere altı ay süre verilerek 1 Eylül 2014 tarihine kadar süre verildiğini açıklayan Yatağan Malmüdürü Uysal, başvuru süresinin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar ve ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu madde kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanacağını söyledi.


Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada; “İlçemizde 2B başvurusu yapılmayan 48 adet taşınmaz için yasal kullanım ve mirasçıları olmak üzere toplam 142 kişiye tebliğ yapılmıştır. Ayrıca satış bedeli tebliğ edilip ödenmesi gereken bedeli 3 aylık ödeme süresi içinde yapmayan 8 kişiye, 11 taşınmaz için bilgilendirme tebligatı yapılmıştır. 30 Mart 2014 tarihi öncesi 12 köy muhtarlığına ve 3 belediye başkanlığına süre uzatımı bildirilmiştir” dedi.


Uysal, 6292 Sayılı Kanun’un 12. Maddesi’ne istinaden Büyükşehir Yasası öncesi haliyle belediye sınırları dışındaki, Hazine’ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullananlara ve tapuda lehine belirtme ve şerh bulunanlara 2B ödeme şartlarında satış yapılacağını açıklayan Uysal, 12 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla Yatağan’da 200 kişinin başvuru yaptığını belirterek başvuru süresinin 27 Nisan 2015 tarihinde sona ereceğini kaydetti. 
AA

2Blerin satış süresi uzatıldı mı , 2Blerin satış süresi uzadı mı , Yatağan Malmüdürü Hatice Uysal , hatice uysal kimdir ,