Arındı İnşaat Taahhüt şirketi kuruldu!


Arındı İnşaat Taahhüt şirketi kuruldu!

Arındı İnşaat Taahhüt Yapı ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi; İstanbul'un Maltepe bölgesinde Naci Keleş ve Mehmet Zair Keleş tarafından kuruldu



 

Firmanın iş konusu; Her türlü inşaat taahhüt işleri,konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak olarak belirlendi.

100 bin TL sermaye değerine sahip olan şirketin ortakları arasındaki sermaye dağılımı şöyle;

1- Naci Keleş        - 95 bin TL.
2- Mehmet zair Keleş - 5 bin TL.

Arındı İnşaat Taahhüt Yapı ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Müdürlüğü'nü Naci Keleş yapacak.

Adres: İstanbul Maltepe, Fındıklı Mah. Hancıoğlu Cad. No: 91/3

Alper Hamitoğlu / konuttimes.com



Arındı İnşaat