Mia Emlak Dekorasyon İnşaat Turizm şirketi kuruldu!


Mia Emlak Dekorasyon İnşaat Turizm şirketi kuruldu!

Mia Emlak Dekorasyon İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; İstanbul'un Bahçelievler bölgesinde Ataman Çara ve S.Layla Saoud Khalid Khalid Alqass tarafından kurulduFirmanın iş konusu; her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak satmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlücins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından,teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir.şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ileher türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat,kefalet,işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak olarak belirlendi.

10 bin TL sermaye değerine sahip olan şirketin ortakları arasındaki sermaye dağılımı şöyle;
1- Ataman Çara- 5 bin TL.
2- S.Layla Saoud Khalid Khalid Alqass- 5 bin TL.

Mia Emlak Dekorasyon İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Müdürlüğü'nü Ataman Çara yapacak.

Adres: İstanbul Bahçelievler, Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. Niş İstanbul Blokları C Blk. D.36


Alper Hamitoğlu / konuttimes.com
Mia Emlak , Mia Emlak Dekorasyon İnşaat Turizm Sanayi , Mia Emlak Dekorasyon İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , Ataman Çara , S Layla Saoud Khalid Khalid Alqass ,